ร้อยความฝันพันจินตนาการ

:: บทกลอน-บทกวี-เรื่องสั้น :: => โอกาสพิเศษ => ข้อความที่เริ่มโดย: ana ที่ 02 เมษายน 2008 : 12:35:25หัวข้อ: ...ขอเชิญร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
เริ่มหัวข้อโดย: ana ที่ 02 เมษายน 2008 : 12:35:25
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/a/a7/Maha_Chakri_Sirindhorn.gif/200px-Maha_Chakri_Sirindhorn.gif)


2 เมษาคราดิถี
เป็นวันดีที่ราษฎร์รักเป็นหนักหนา
พระราชสมภพพระเทพรัตนราชสุดา
เปี่ยมพระคุณบุญญาคุณานันต์

ธ ทรงเป็นนักปราชญ์รู้ลึกรอบ
ธ ทรงมีดำริชอบอย่างสร้างสรรค์
การศึกษา เทคโนโลยี วิจัยนั้น
ธ ทรงหมั่นพัฒนาเพื่อชาวไทย

ขออัญเชิญทวยเทพ และเทวา
ถวายพรพระเทพรัตนราชสุดาทรงสดใส
เกษมศานต์สุขสราญพระหฤทัย
จตุรพิธพรชัย...ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญ...ยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
ข้าพระพุทธเจ้าฯ

ในนาม คนไทยทั้งชาติ


หัวข้อ: Re:...ขอเชิญร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
เริ่มหัวข้อโดย: มะไฟ ที่ 02 เมษายน 2008 : 16:45:36


สองเมษา เวียนมา คราบรรจบ
คล้ายสมภพ ราชกุมารี ศรีสยาม
ปวงประชา ไพร่ฟ้า แซ่ซ้องนาม
ทั่วเขตคาม ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า....มะไฟ...

หัวข้อ: Re: ...ขอเชิญร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
เริ่มหัวข้อโดย: อาณัติ ที่ 09 เมษายน 2010 : 23:48:37
(http://www.dhammathai.org/kaveedhamma/data/imagefiles/1219.jpg)

2 เมษา ประชาชาวไทย เทิดไท้สมเด็จพระเทพฯ
 
พระราชปรารภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการพัฒนาพระพุทธศาสนา  

(http://www.klonthaiclub.com/pic/bar_007.gif)

พุทธศาสน์จักก้าวไกล
พระสงฆ์ไทยต้องศึกษา
ลดละเลิกอวิชชา
พัฒนาให้ก้าวไกล

สั่งสอนชาวประชา
ให้ค้นคว้าทางสายใหม่
ประเทศชาติจักก้าวไกล
เพราะคนไทยใฝ่ทางดี

ลุวาระห้าสิบห้าพระพรรษา
ปวงประชาเทิดองค์พระทรงศรี
สมเด็จพระบรมราชกุมารี
น้อมภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 (http://www.klonthaiclub.com/pic/bar_007.gif)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ในนามของ dhammalife


หัวข้อ: Re: ...ขอเชิญร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
เริ่มหัวข้อโดย: dee ที่ 10 เมษายน 2010 : 11:28:19
                                             (http://img412.imageshack.us/img412/3172/23858378849366143171711.jpg) (http://img412.imageshack.us/i/23858378849366143171711.jpg/)


                                                                ทรงพระเจริญ  ทรงพระเจริญ  ทรงพระเจริญ


หัวข้อ: Re: ...ขอเชิญร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
เริ่มหัวข้อโดย: yaicholou ที่ 02 เมษายน 2015 : 02:21:49

(http://upic.me/i/tb/3b0q2.jpg) (http://upic.me/show/55113916)

  .บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ - นารีรัตนา .     (https://www.youtube.com/watch?v=FuFldOy3WP0)

(http://upic.me/i/so/289112e6379b8klo.gif) (http://upic.me/show/15045479)

บรมราชกุมารีศรีประเทศ
ปรีชเยศปกเกล้าเผ่าไทยถ้วน
พระเมตตากระจ่างใจไทยทั้งปวง
รอยแย้มสรวลส่องสุขทุกหทัย

ทุกวันเห็นพระองค์ทรงงานหนัก
มิทรงพักแต่พระพักตร์คงผ่องใส
ไม่มีเครื่องประทิ่นความ-งามใดใด
ทรงงามยิ่งงามในดวงกมล

ทุกยามงามทรงงานชาญปรีชา
ทรงงามพระกรุณาสง่าผล
ทรงงามพระผดุงสุขทุกชาวชน
ทรงงามวิริยะยลผลโครงการ

ชนบทเกษตรกรรมทรงนำหนุน
พระทรงบุญดาลสุขทุกถิ่นฐาน
ทรงรักราษฎร์พัฒนา-นราสราญ
เช้าถึงค่ำทรงงานเพื่อประชา

พระทรงเป็นครูทองของแผ่นดิน
ทุกศาสตร์ศิลป์เชี่ยวชาญตระการค่า
"วิศิษฏศิลปิน" ราชสมัญญา
ทั่วแหล่งหล้าแซ่ซ้องสดุดี

ขอพระองค์ทรงเจริญสิริสวัสดิ์
ขอเทพไทไตรรัตน์จรัสศรี
ถวายพระพรขจรเกียรติก้องปถพี
พระบารมียิ่งยงดำรงนิรันดร์

(http://upic.me/i/so/289112e6379b8klo.gif) (http://upic.me/show/15045479)


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า  สมาชิก..บ้านร้อยความฝันพันจินตนาการ


(http://upic.me/i/93/1176049934.gif) (http://upic.me/show/614092)หัวข้อ: Re: ...ขอเชิญร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
เริ่มหัวข้อโดย: Suwranna ที่ 04 ธันวาคม 2017 : 12:01:28
เป็นกลอนที่เขียนได้ดีมากเลยครับ