** แด่องค์ราชินีไทย....

<< < (4/10) > >>

yaicholou:

http://www.youtube.com/v/_t3lgubZ48g&amp;hl=en_US&amp;fs=1

ข้าวรพุทธเจ้า
ข้าขอน้อมเกล้ากราบลงแทบพระบาท
สมเด็จองค์บรมพระราชินีนาถ
ผู้ทรงมีพระราชภาระกิจเพื่อไทย

จวบสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา
ผองเราชาวประชารวมพร้อมน้อมใจ
ถวายพระพรทั้งสี่แด่พระราชินีของไทย
ทุกสมัยให้ทรงสำราญ

** ข้าวรพุทธเจ้า
ข้าขอน้อมเกล้ากราบลงแทบพระบาท
สมเด็จองค์บรมพระราชินีนาถ
ผู้ทรงมีพระราชภาระกิจเพื่อไทย

จวบสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา
ผองเราชาวประชารวมพร้อมน้อมใจ
ถวายพระพรทั้งสี่แด่พระราชินีของไทย
ทุกสมัยให้ทรงสำราญ

ทรงพระเจริญพระชนม์ให้เกินหมื่นปี

ข้าวรพุทธเจ้า
ปกป้องผองเราเหล่าชาวประชาสุขศานติ์
คู่ไทยชั่วนิรันดร์กาล
คู่โพธิ์สมภารองค์มหาราชา

ข้าวรพุทธเจ้า
อุ่นใจผองเราทั่วไทยแสนสุขอุรา
พระประสงค์สิ่งใดตั้งพระทัยหมายปรารถนา
ได้ดังฝันทันตาเถิดเอย

** ข้าวรพุทธเจ้า
ปกป้องผองเราเหล่าชาวประชาสุขศานติ์
คู่ไทยชั่วนิรันดร์กาล
คู่โพธิ์สมภารองค์มหาราชา
ข้าวรพุทธเจ้า
อุ่นใจผองเราทั่วไทยแสนสุขอุรา
พระประสงค์สิ่งใดตั้งพระทัยหมายปรารถนา
ได้ดังฝันทันตาเถิดเอย.ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ชาวคณะสมาชิก.."ร้อยความฝันพันจินตนาการ"
http://www.dreampoem.com/forum/index.php
น้ำเชี่ยว:


12 สิงหาคม อุดมฤกษ์
สวรรค์เบิกพระองค์ส่งมาให้
เป็นแม่พระ ราชินี ศรีไผท
ประชาชน ภูมิใจ ถวายพระพร

ขอพระองค์ทรงสำราญคู่ผ่านฟ้า
องค์ราชา ภูมิพลฯ ชนสลอน
ต่างแซ่ซ้อง สรรญเสริญ เจริญพร
สุขบวร  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  สมาชิกบ้านร้อยความฝันพันจินตนาการ

มะดัน:         ศรีศุภฤกษ์อรเทวา
      ทศมาสสิงหวาร
   สมภพพระชนม์มหุติกาล
ก็เฉลิมพระราชินี

         มิ่งขวัญพระองค์อดุลยเดช
      นฤเบศร์ประชาชี
   โอรสธิดาปยุรมี
สุขซร้องฉลองครัน

         เขตคามสยามสุรประเทศ
      สุนิเวศน์สว่างวรรณ
   โคมดวงประทีปธวัชสรร
พไสวสะพรั่งเพรียง ฯลฯ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวมะดัน สมาชิก   http://www.dreampoem.com/forum/index.php

เกลือ:


เสียงพิณประโคมเสนาะณศัพ  
ทสดับสวรรค์เวียง
เพลินเพลิดกระเจิดกมลเพียง
คณะฉันทบสรรสาน

ปางองค์ประกอบกรณีย์กิจ
ผิวผิดพิบูลย์ปาน
โสมสาดสยามศุภสถาน
ดุจสายสุหร่ายริน

เป็นปิ่นพระทัยกลพระมา
ตุนรา ณ แผ่นดิน
ยิ่งราชินีสกลยิน
ยศเปรียบมิเทียบถึง

ใดสุขและทุกข์กมลราษฎร์
วรนาฎ ธ รำพึง
สองหัตถ์โอบชนคะนึง
อุปถัมภ์ถนอมมน ฯลฯ  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  สมาชิกบ้านร้อยความฝันพันจินตนาการ
http://www.dreampoem.com/forum/index.php
นิลจ้น:

ทรงพระเจริญ

สวมชีพประณตน้อม      อัญชลี
"สิริกิติ์" มหาราชินี        นาถเจ้า
คล้ายวาระประสูติศรี      เสาวลักษณ์
พระมิ่งขวัญร่มเกล้า       พสกถ้วน  ผไทสยาม

พระนามพระแม่ซึ้ง        ใจชน
พระเสด็จเยือนทุกหน     แหล่งหล้า
ขจัดเหตุเทวษดล          บรรดาลสุข  ราษฎร์แล
ขอพระบารมีกล้า           ปกเกล้าชนเกษมโสตถิเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกบ้านร้อยความฝันพันจินตนาการ
http://www.dreampoem.com/forum/index.php


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว