ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก


+  ร้อยความฝันพันจินตนาการ
|-+  :: บทกลอน-บทกวี-เรื่องสั้น ::
| |-+  เรื่องเศร้า
| | |-+  ในวันเหงา...
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 12 13 [14] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ในวันเหงา...  (อ่าน 108976 ครั้ง)
kwang
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #195 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2009 : 16:42:22 »


เ ดิ น ช้ า ล ง ม า อี ก ก้ า ว ������
แหงนมองก้อนเมฆสีขาว  บนท้องฟ้า
������
เ ห็ น ฟ้ า ก ว้ า ง ใ ห ญ่   สุ ด ส า ย ต า������
รอยเท้าฉันเล็กเกินกว่า  จะเดินไป������


โ ล ก ห นึ่ ง ใ บ     ยั ง มี ใ ค ร ต่ อ ใ ค ร ม า ใ ห้ รู้ จั ก������
แต่หัวใจเปราะบางนัก  ด้วยไม่รู้ว่าคนรักหายไปไหน���
���
ม อ ง ห า แ ต่ ไ ม่ เ ห็ น   ห รื อ ห น ท า ง ลั บ เ ร้ น เ กิ น เ ข้ า ใ จ������
ฉันอยู่ที่นี่ในฐานะอะไร  ใต้ฟ้ากว้างใหญ่และไกลเกิน������


อ า จ เ พี ย ง แ ค่ ค ว า ม แ ป ล ก ใ จ������
ถ้าฉันคือคนเหงาผู้อ่อนไหว จะมีความหมายใดเมื่อห่างเหิน
������
เ ธ อ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ต ร ง นี้ เ พื่ อ ม อ ง ฉั น  ไ ม่ ไ ด้ ร่ ว ม ท า ง ฝั น แ ล ะ ก้ า ว เ ดิ น������
หรือฉันอยู่ในฐานะส่วนเกิน  ที่ยังบังเอิญคิดถึง  เ ร า������


ฉั น ก็ เ ห มื อ น ค น ที่ ห ยุ ด อ ยู่ กั บ ที่
แม้เดินจากมาพันลี้  ก็ยังพาหัวใจหลบหนีไปที่เก่า

ม า ต า ม ค ว า ม ห ลั ง  ม า ห ลั่ ง น้ำ ต า    ก ร ะ ซิ บ คำ ว่ า   รั  ก   เ บ า ๆ
เพื่อให้ความทรงจำไม่เงียบเหงา  อย่างน้อยในความว่างเปล่า  ฉันมีเธอ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตั ว เ ล็ ก
[/color]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 สิงหาคม 2009 : 23:02:17 โดย • ตั ว เ ล็ ก • » บันทึกการเข้า
ดาวดวงเดิม
ผู้ดูแล
พันจินตนาการ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 690


~ เ ธ อ ยั ง ค ง มี ฉั น ~


« ตอบ #196 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2011 : 00:13:04 »

ทั้ ง ที่ รู้ ว่ า ค ว า ม รั ก มั น โ ห ด ร้ า ย . . .

แต่ไม่เคยหวั่นไหว..จึงพาหัวใจก้าวเข้าไปหา

จุ ด จ บ ไ ม่ ย า ก เ กิ น ค า ด เ ด า . . มี เ พี ย ง ค ว า ม เ ห ง า . . แ ล ะ น้ำ ต า

เป็นเช่นนี้ซ้ำไปซ้ำมา..ตอกย้ำว่าฉัน..ไร้ค่าเพียงใด


ต้ อ ง ก า ร เ พี ย ง  ใ ค ร สั ก ค น . . เ ท่ า นั้ น

มาร่วมเดินบนทางฝัน..แต่งเติมคืนวันไม่ให้ร้างไร้

คิ ด ถึ ง ใ ค ร ค น นั้ น เ ห ลื อ เ กิ น . . บ น เ ส้ น ท า ง เ ดิ น . . ย า ว ไ ก ล

ฉันต้องทนเหงาอีกเท่าใด..ความอบอุ่นของใจ..จึงจะกลับมา


ห รื อ รั ก แ ท้ . . ไ ม่ เ ค ย มี อ ยู่ จ ริ ง

กอดความเหงาแน่นิ่ง..เหน็ดเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องการค้นหา

รั ก ข อ ง ฉั น ไ ม่ ยิ่ ง ใ ห ญ่ พ อ . . สิ่ ง ที่ เ กิ ด ก่ อ ก็ คื อ น้ำ ต า

การรอคอยอย่างไร้ค่า..รู้บ้างไหมว่า..เจ็บปวดเท่าใด

บันทึกการเข้า

นิ ย า ม ที่ ตี ค่ า ฉั น  คื อ - - ค น เ ค ย รั ก

แ ต ก ต่ า ง กั น ยิ่ ง นั ก - - กั บ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ฉั น

ถ้ า ถ า ม ว่ า เ ธ อ คื อ ใ ค ร - - ฉั น จ ะ ต อ บ ว่ า คื อ ค น สำ คั ญ

ที่ จ ะ ยิ่ ง มี ค่ า ขึ้ น ทุ ก วั น - - ใ น วิ น า ที ถั ด ไ ป

. . . S o M e - O n e - L o V e - Y o U
magictear
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #197 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2011 : 01:19:06 »

เ นิ่ น น า น นั ก แ ล้ ว น ะ ค น ไ ก ล
ยังจดจำกันได้อยู่หรือเปล่า

ย า ม ส า ย ล ม ไ ห ว แ ว่ ว อ ยู่ แ ผ่ ว เ บ า
ในแดดเช้าเที่ยงสายและบ่ายนี้


รั บ รู้ เ ถิ ด . . เ ธ อ จ ง ช่ ว ย รั บ รู้
ที่เป็นอยู่มันท่วมท้นจนล้นปรี่

ยั ง ร อ ก า ร ก ลั บ ม า ทุ ก น า ที 
นับตั้งแต่วันที่เธอจากลา


เ พ ร า ะ ฉั น ใ ช่ ไ ห ม . . ใ ช่ - เ พ ร า ะ ฉั น 
ที่ทำเธอนิ่งงัน..เธอหันหน้า

จึ ง หั ว ใ จ มื ด บ อ ด ต ล อ ด ม า
คงแต่ความเย็นชาในตาเธอ


ห า ก ผ่ า น ม า ท า ง นี้ ช่ ว ย รู้ บ้ า ง
ว่าฉันมีบางอย่างยังค้างเอ่อ

คื อ ถ้ อ ย คำ ฟุ้ ง ซ่ า น ป า น ล ะ เ ม อ
ว่าฉันคิดถึงเธอเสมอมา


ฉั น ยั ง อ ยู่ . . เ ธ อ รู้ ไ ห ม 
กับวันที่ความนัยฉันไร้ค่า

ฉั น เ ส แ ส ร้ ง ฉั น แ ก ล้ ง ทำ เ มื่ อ ร่ำ ล า
ทั้งที่ปรารถนาให้เธอรัก

................................................................

KwanGบันทึกการเข้า
ღ SoMeDaYღ
สมาชิกใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7« ตอบ #198 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011 : 05:47:09 »

อย่าฝืนใจรัก..ท่ามันไม่ใช่
ไม่มีประโยชน์..ที่จะคบกับใครสักคน
เพียงเพราะอยากมี....ใครสักคน
บันทึกการเข้า

อย่าฝืนใจรัก..ท่ามันไม่ใช่
            ไม่มีประโยชน์..ที่จะคบกับใครสักคน
               เพียงเพราะอยากมี....ใครสักคน
BlueCat
คบหากันเพราะรูปโฉม ความงามร่วงโรย ความรักก็สลาย
พันจินตนาการ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 193« ตอบ #199 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2011 : 22:24:20 »
รู้ป่ะเหงา เศร้าเปลี่ยว เดียวดายใจ

ในวันคืน ยืนนั่ง รั้งรอเธอ

เผลอนอนหลับ พักใจ ไปคนเดียว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กรกฎาคม 2011 : 22:50:18 โดย BlueCat » บันทึกการเข้า

ฝนตกโปรยปรายนาน พายุผ่านแค่ครู่เดียว
BlueCat
คบหากันเพราะรูปโฉม ความงามร่วงโรย ความรักก็สลาย
พันจินตนาการ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 193« ตอบ #200 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2011 : 22:23:24 »

ปล่อย..ให้เธอไปกับเขา

ปล่อย..ให้ฉันนั่งเศร้าอยู่ตรงนี้

ปล่อย..เวลาวันคืนเลยผ่านไป

ปล่อย..หัวใจเจ็บและชินไปเอง
บันทึกการเข้า

ฝนตกโปรยปรายนาน พายุผ่านแค่ครู่เดียว
BlueCat
คบหากันเพราะรูปโฉม ความงามร่วงโรย ความรักก็สลาย
พันจินตนาการ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 193« ตอบ #201 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2011 : 22:25:36 »

วันที่เธอมีเขา
วันที่ฉันเดียวดาย
วันที่หัวใจสลาย..หายไปกับสายลม
บันทึกการเข้า

ฝนตกโปรยปรายนาน พายุผ่านแค่ครู่เดียว
Dream To Night
สมาชิก
**
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 21


ขอแค่นี้ ขอแค่ที่ ที่ฉันยืน "ข้างๆเธอ"


« ตอบ #202 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2012 : 23:47:55 »

ในวันเหงาฉันนั่งเศร้าอยู่เสมอ

นั่งเฝ้าหาเฝ้าเธอรอคอยฝัน

คิดเอาไว้ว่าเราคงรักกัน

บอกพระจันทร์ในวันเหงาเฝ้าหาเธอ

ท้องฟ้ากว้างมองออกไปไกลสุดแสน

ไร้เขตแดนห่างไกลอยู่เสมอ

คนอย่างฉันในวันเหงาได้แต่แพ้

คิดถึงเธอคนเดียวทั้งหัวใจ
by... Dream to nigth


บันทึกการเข้า
kenwang
สมาชิกใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 6


« ตอบ #203 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2012 : 14:48:59 »

เขียนได้ดี ภาษาสละสลวยครับ

เอาไปแต่งเป็นเพลงได้เจ๋งเลยครับ

ขอบคุณที่แบ่งปัน


วิตามินรวม น้ำมันปลา
รกแกะเม็ด วิตามินออสเตรเลีย

บันทึกการเข้า
ดาวดวงเดิม
ผู้ดูแล
พันจินตนาการ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 690


~ เ ธ อ ยั ง ค ง มี ฉั น ~


« ตอบ #204 เมื่อ: 09 มีนาคม 2014 : 05:06:36 »

คิดถึงจัง... ห่างหายไปซะนานเลยเรา
ไม่รู้เพื่อนๆ จะเป็นอย่างไรกันบ้าง ยิ้ม
บันทึกการเข้า

นิ ย า ม ที่ ตี ค่ า ฉั น  คื อ - - ค น เ ค ย รั ก

แ ต ก ต่ า ง กั น ยิ่ ง นั ก - - กั บ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ฉั น

ถ้ า ถ า ม ว่ า เ ธ อ คื อ ใ ค ร - - ฉั น จ ะ ต อ บ ว่ า คื อ ค น สำ คั ญ

ที่ จ ะ ยิ่ ง มี ค่ า ขึ้ น ทุ ก วั น - - ใ น วิ น า ที ถั ด ไ ป

. . . S o M e - O n e - L o V e - Y o U
nuning
สมาชิกใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2


« ตอบ #205 เมื่อ: 17 เมษายน 2018 : 14:17:53 »

  เป็นเพลงที่เศร้ามาก ฉันชอบมากเลยเพลงแบบนี้     dojin
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 ... 12 13 [14] ขึ้นบน พิมพ์ 
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
กระโดดไป:  


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

กาแฟ ร้อยตะวัน กลอน บทกลอน บทกวี ร้อยความฝัน พันจินตนาการ

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2015, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF
.::: Theme & Graphic designed by Thanarath Sawasdichai :: www.dreampoem.com supported by Roytawan Coffee :: © 2002-2010 DreamPOEM.COM All Reserved. :::.