ร้อยความฝันพันจินตนาการ

:: บทกลอน-บทกวี-เรื่องสั้น :: => โอกาสพิเศษ => ข้อความที่เริ่มโดย: มะลิลา ที่ 24 พฤศจิกายน 2008 : 18:45:16หัวข้อ: อาเศียรวาทมหาราชา, ๕ ธันวา มหาราช, พ่อของแผ่นดิน, กลอนวันพ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: มะลิลา ที่ 24 พฤศจิกายน 2008 : 18:45:16
(http://photos3.hi5.com/0067/022/178/9unvlQ022178-02.jpg)


ดั่งฝนชโลมหล้า
พระผ่านฟ้ามาหยาดเย็น
ฟื้นแล้งทุกแห่งเห็น
จักรีวงศ์องค์ราชัน

สรวมชีพบังคมบาท
อภิวาทไอศวรรย์
เฉลิมฉลองคัล
เฉลิมขวัญห้าธันวา

กษัตริย์แห่งเกษตร
ดลประเทศพัฒนา
ฝนหลวงจากสรวงฟ้า
ธ จัดหามาบรรเทา

ศึกษามาส่งผล
เยาวชนพ้นความเขลา
รวมศาสน์รวมไทยเรา
เพื่อยึดธรรมน้อมนำใจ

จัดแพทย์หลวงอาสา
มาเยียวยาปวงข้าไทย
ต่างชาติแม้นใกล้ไกล
เสด็จไปผูกไมตรี

ดำรัสแนวปรัชญา
พระเมตตาแนะวิถี
พอเพียงเลี้ยงชีวี
เยี่ยงพ่อนี้ชีพจักงาม

จอมปราชญ์กวีศิลป์
นวมินทร์เกียรติสยาม
แซ่ซ้องก้องเขตคาม
อัครศิลป์คีตา

ปกเกศเศวตฉัตร
สยามรัฐวัฒนา
สมคำ "มหาราชา"
ของไพร่ฟ้าทั่วแผ่นดิน

พรชัยแห่งไตรรัตน์
ดลพิพัฒน์จอมภูมินทร์
เกษมเปรมชีวิน
ไทยทั้งสิ้นถวายพระพร


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า "ช่ออักษราลี"

ภาพ ฝีมือ จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ

             
         [/color]          


หัวข้อ: Re: อาเศียรวาทมหาราชา, ๕ ธันวา มหาราช, พ่อของแผ่นดิน, กลอนวันพ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: มะลิลา ที่ 26 พฤศจิกายน 2008 : 20:10:51
(http://photos1.hi5.com/0070/215/320/dM7ChK215320-02.jpg)


สดุดีภัทรมหาราชา

น้อมนบอภิวาท                    
แทบเบื้องบาทพระทรงศรี
เอกองค์วงศ์จักรี                    
สถิต ณ หทัยชน

ห้าธันว์มาบรรจบ                    
สิริภพภูมิพล
เฉลิมมิ่งมงคล                        
ฉลองชนม์กษัตรา

สมค่า "มหาราช"          
ธ เปรื่องปราดเลิศปรีชา
รังสรรค์ศิลป์คีตา                    
เกียรติระบือก้องเกรียงไกร

พอเพียงเยี่ยงพ่อนี้                                        
เป็นวิถีสู้โลกใหม่
ประทีปส่องนำไทย
พ้นมรรคาทุกขารมย์
                                           
เทิดไท้ไอศวรรย์
สุขอนันต์เกษมสม
แซ่ซ้องนโรดม
พระเจริญยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ช่ออักษราลี ผู้ประพันธ์
ภาพ  จักรพันธุ์  โปษยกฤต  ศิลปินแห่งชาติ

 


หัวข้อ: Re: อาเศียรวาทมหาราชา, ๕ ธันวา มหาราช, พ่อของแผ่นดิน, กลอนวันพ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: noppakorn ที่ 03 ธันวาคม 2008 : 15:47:44
  อาเศียรวาทราชสดุดี

น้ำแล้งดินแห้งแข็ง                     ทรงพลิกแผลงด้วยฝนหลวง
ธ.เป็นดั่งดวงทรวง                      คอยห่วงหวงราษฏร์แผ่นดิน
กราบก้มบังคมบาท                     ภูวนาทผู้ทรงศีล
หมู่ชนล้วนยลยิน                        พระภูมินทร์เปี่ยมพระทัย
ทศพิธราชธรรม                          ทรงน้อมนำเอามาใช้
เมตตาประชาไทย                       ร้อนสิ่งใดทรงดับพลัน
เยาวชนล้นปัญญา                       ชาวประชาล้วนสุขสันต์
ประทานศึกษากัน                       ทวยราษฏร์นั้นล้วนยินดี
ทรงโปรดแนวเกษตร                   แก้สาเหตุไม่สุขศรี
ดินแข็งแล้งไม่ดี                          แนะวิธีฟื้นฟูดิน
ทรงแนะปลูกหญ้าแฝก                 ให้รากแทรกชำแรกสิ้น
รากนั้นไชลงดิน                          ยึดทรายหินกันทะลาย
แนะนำราษฏร                             ทั้งฝึกสอนการค้าขาย
ยึดหลักพอเพียงกาย                   ปันส่วนขายเหลือไว้กิน
พระซึ้งซึ่งดนตรี                          จอมกวีมณีศิลป์
แซ่ซ้องก้องแผ่นดิน                     ทั้งทั่วถิ่นในโลกา
ถวายพระพรชัย                           แด่จอมไทยได้คู่ฟ้า
ขอปวงเทพเทวา                         ร่วมศรัทธาถวายพรชัย
มหามงคลกาล                            โปรดประทานบันดาลให้
เศวตพระจอมไตร                        ราชาชัยทรงสำราญ
ขอพรพระไตรรัตน์                       ดลจรัสเกษมศานต์
เศวตฉัตรชัชวาลย์                       แผ่ไพศาลพระบารมี
นิรทุกข์ไม่กรายกล้ำ                    เกษมธรรมพิพัฒน์ศรี
พระชนม์กว่าร้อยปี                       พระภูมีสง่าไกล
พระพละทรงแข็งแรง                    กายาแกร่งสุดสดใส
ประสงค์จำนงใด                          สมพระหฤทัยสฤษดิ์เทอญฯ

ฑีฆายุโกโหตุ  มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นามปากกา อุบาสกนพกรณ์


หัวข้อ: Re: อาเศียรวาทมหาราชา, ๕ ธันวา มหาราช, พ่อของแผ่นดิน, กลอนวันพ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: Mam_Mos ที่ 03 ธันวาคม 2009 : 21:56:31
 
  พระมหาราชเจ้า            จอมไทย   
พระเกียรติก้องเกริกไกร       ทั่วหล้า
พระบารมีแผ่ไพ-          ศาลทั่ว
พระเมตตาแผ่กล้า         ห่มฟ้าโอบดิน 

   
 
       หัวข้อ: Re: อาเศียรวาทมหาราชา, ๕ ธันวา มหาราช, พ่อของแผ่นดิน, กลอนวันพ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: kunta ที่ 05 ธันวาคม 2009 : 04:17:42
ร้อยมาลัยอักษรเป็นพรถวาย
น้อมใจกายกราบกรานหน้าลานศิลป์
เนื่องวาระวันพ่อแห่งธรณินทร์
ขวัญบุรินทร์ร่มเกศประเทศไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง
เพื่อเป็นมิ่งขวัญประชานราศัย
พระบารมีที่บำเพ็ญจงเป็นชัย
ดับพิษภัยที่ประชวรหมดถ้วนเทอญ.


หัวข้อ: Re: อาเศียรวาทมหาราชา, ๕ ธันวา มหาราช, พ่อของแผ่นดิน, กลอนวันพ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: jk-rolling ที่ 05 ธันวาคม 2009 : 06:51:17
(http://mblog.manager.co.th/uploads/190/images/king4%5B1%5D.jpg)

ขอคุณพระรัตนตรัย            ทั้งทวยเทพไท
น้อมนำพรชัยอัญเชิญ
ผลบุญมากมายประเมิน      เคราะห์กรรมก้ำเกิน
จงเหินห่างหายกรายไกล
ทั้วแคว้นแดนดินถิ่นไทย    จากนี้ต่อไป
พบสุขสดใสร่มเย็น
ด้วยบารมีบำเพ็ญ            ทรงสร้างให้เห็น
จึงเป็นแนวทางสร้างสรรค์
เนื่องใรวาระสำคัญ           ทำดีทั่วกัน
ถวายองค์ราชันย์ภูมี


(http://)


หัวข้อ: Re: อาเศียรวาทมหาราชา, ๕ ธันวา มหาราช, พ่อของแผ่นดิน, กลอนวันพ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: โจ๊ก ที่ 05 ธันวาคม 2009 : 09:31:08

(http://www.svcopycenter.com/images/king001.jpg)


เพื่อตอบแทนพระการุณย์ยิ่งใหญ่ ที่ทรงธรรมนำไทยให้สุขี
ขอถวายความจงรักและภักดี แด่องค์พระภูมีด้วยดวงใจด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  ธนิศร กัลยาณคุณากรหัวข้อ: Re: อาเศียรวาทมหาราชา, ๕ ธันวา มหาราช, พ่อของแผ่นดิน, กลอนวันพ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: 5cats ที่ 05 ธันวาคม 2009 : 12:07:43
พระเสโทไหลหยดหยาดทวยราษฎร์เห็น
ถิ่นลำเค็ญ ธ ดำเนินเผชิญผอง
ดิน น้ำ ลม ธ ดำริอย่างตรึกตรอง
พระปกครองแผ่ร่มเกล้าเหล่าชาวไทย

อาเศียรวาทแทบพระบาทภูมิพล
ภูวดลเทียมแผ่นฟ้าที่กว้างใหญ่
หกสิบสามครองราชปราญช์ลือไกล
พระจอมชัยที่ข้ารักภักดีองค์

ขอพระองค์มิ่งมหาบารมี
พระสุขศรีสมบูรณ์พูนประสงค์
ข้าฯ ขอน้อมถวายคำเนื่องจำนงค์
น้อมตนลงเป็นข้าบาททุกชาติไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

หัวข้อ: Re: อาเศียรวาทมหาราชา, ๕ ธันวา มหาราช, พ่อของแผ่นดิน, กลอนวันพ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: eternal_26 ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2010 : 14:43:53
ขอให้ท่านทรงหายจากพระอาการประชวร ครับหัวข้อ: Re: อาเศียรวาทมหาราชา, ๕ ธันวา มหาราช, พ่อของแผ่นดิน, กลอนวันพ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: noppakorn ที่ 27 พฤศจิกายน 2010 : 23:08:36
5 ธันวาฯมหาฤกษ์เกริกสวัสดิ์
องค์ดวงรัตน์พระบรมราชสมภพสบวิสัย
83 พระพรรษาองค์พระภูวนัย
เป็นฤกษ์ชัยมหาสวัสดิ์พิพัฒน์ภิญญ์

ขอพระองค์ทรงพระเกษมเขมนิรุตม์
พระทัยผุดเพ็ญพรรณปานกระสินธุ์
พระหลักเมืองเทพเทวาทั่วธานินทร์
โปรดราชินทร์ให้พระองค์ทรงพระเจริญ


หัวข้อ: ธุรกิจเครือข่ายในเครือ ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ เปิดตัวใหม่ สิงหาคม 2553
เริ่มหัวข้อโดย: kk810662 ที่ 09 ธันวาคม 2010 : 10:55:18
ธุรกิจเครือข่ายในเครือ ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ เปิดตัวใหม่ สิงหาคม 2553


      snatur (http://www.whysnatur.com) ธุรกิจเครือข่ายในเครือ ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ เปิดตัวใหม่ สิงหาคม 2553
พร้อมทีมงานมืออาชีพและระบบทำงานแบบ Online 100%
ทดลองทำธุรกิจฟรี (FreeTest) พร้อมรับรายได้แบบไม่ต้องลงทุนจากการสร้างทีมล่วงหน้า

      เอสเนเจอร์ (http://www.whysnatur.com)

- บริษัทมั่นคงและแข็งแกร่ง ในเครือ ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ บริษัทมหาชน ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 2,700 ล้านบาท
- สินค้าหลากหลายและเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทุกคนต้องใช้ เปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้อย่างแท้จริง
- แผนการตลาดใหม่ ลงทุนน้อย ทำงานเป็นทีม ทำง่าย ได้เงินมาก ได้เงินเร็ว และเป็นมรดกตกทอด
- ทีมงานมืออาชีพ พร้อมระบบทำงานแบบ Offline และ Online ได้ 100%
- มีห้องประชุม Online ให้คุณทำงานและเรียนรู้ได้จากที่บ้าน

สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม http://www.whysnatur.com (http://www.whysnatur.com)


หัวข้อ: Re: อาเศียรวาทมหาราชา, ๕ ธันวา มหาราช, พ่อของแผ่นดิน, กลอนวันพ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: sfrien16 ที่ 18 ธันวาคม 2010 : 11:22:24
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


หัวข้อ: Re: อาเศียรวาทมหาราชา, ๕ ธันวา มหาราช, พ่อของแผ่นดิน, กลอนวันพ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: jamjung ที่ 08 ธันวาคม 2011 : 23:17:37
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


กลอนวันพ่อ (http://poem.okupdate.com/2/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD/)


หัวข้อ: Re: อาเศียรวาทมหาราชา, ๕ ธันวา มหาราช, พ่อของแผ่นดิน, กลอนวันพ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: noppakorn ที่ 09 ธันวาคม 2011 : 14:28:44
นับแต่องค์ภูมิพลอดุยเดชฯ
สู่เศวตครองราชย์ชาติสุขยิ่ง
ทรงทศพิธราชธรรมงดงามจริง
ทำทุกสิ่งแก่พาราประชาไทย
ไม่ย่อท้อบุกป่าฝ่าทุกหน
เพื่อปวงชนให้ผาสุขพ้นทุกข์ได้
ให้แหล่งน้ำประปาไฟฟ้าไป
สร้างสุขให้มวลประชาผาสุกกัน
ยามดินเสื่อมยากเพาะปลูก ราษฏร์ทุกข์ยิ่ง
ไม่ทรงนิ่งหาวิธีที่คงมั่น
ทรงแนะให้ราษฏร์แกล้งดินทุกถิ่นกัน
ดินเสียนั้นก็ใช้ได้ในวิธี
แม้เหน็ดเหนื่อยเพียงใดทรงไม่ท้อ
ไม่เคยพ้อบ่นทุกข์ให้ใจสุขศรี
ทรงหวังแต่ราษฏร์ของท่าน ผ่านเปรมปรีดิ์
เพียงเท่านี้ท่านก็สุขแม้ทุกข์วรกาย
ทรงแนะนำเศรษฐกิจชีวิตใหม่
ความพอเพียงในชีวิตจิตขวนขวาย
ทำพออยู่หากมีเหลือเผื่อใจกาย
นำไปขายมีทรัพย์เหลือเพื่อเป็นทุน
มาบัดนี้ 84 พระชนม์พรรษาเวียนมาถึง
ทรงคนึงถึงประชาว่าสุขสุนทร์
ด้วยพระทัยที่ทรงเกื้อเอื้อการุณย์
ยังเกื้อหนุนแม้พระองค์ทรงชรา
ด้วยความรักพระเมตตา ประชาราษฏร์
ยังประสาทความช่วยเหลือคอยเกื้อหา
ด้วยห่วงใยถึงทุกข์สุขประชา
แล้วเราหนาทำอะไรให้พระองค์..........


หัวข้อ: Re: อาเศียรวาทมหาราชา, ๕ ธันวา มหาราช, พ่อของแผ่นดิน, กลอนวันพ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: theking01 ที่ 23 กันยายน 2017 : 11:57:12
ทุกลอนสุดยอดรับ